Herb Geoportal Powiatu Ostrowieckiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Ostrowieckiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania, usługa pobierania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Ostrowieckiego.

Informacje zawarte w Geoportalu oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Dokumenty dla celów urzędowych należy zamawiać poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu i wnioski ZUD.

Udostępniane dane są aktualizowane codziennie.

Starosta Ostrowiecki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Instrukcja obsługi geoportalu i eusług
Instrukcja obsługi modułu Udostępnianie materiałów zasobu
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków oraz osnów geodezyjnych
dostępne są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej jest pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl
Weryfikacja podpisów cyfrowych:
Weryfikuj podpis
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji Kartografii i Katastru