granice te głównie pochodzą z wektoryzacji rastra mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, a ustalenia przebiegu granic w odpowiednim trybie wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie właścicieli bądź władających