Geoportal powiatu ostrowieckiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
Ortofotomapa - zdjęcia lotnicze>Źródło<
Mapa topograficzna>Źródło<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki i symbole ewidencyjne
Kontury
Opisy i symbole ewidencyjne
Budynki
Budynki (kontury i funkcje)
Adresy
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
ZUD
Sytuacja
Podział sekcyjny
Sekcje w układzie PL-2000
Krzyże w układzie PL-2000
Osnowa geodezyjna
Szczegółowa pozioma
Szczegółowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg