Informacja katastralna powiatu ostrowieckiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
Działki
Granice działek, centroidy
Granice działek z wektoryzacji  
Numery działek
Budynki
Adresy
Uzbrojenie
sieć wodociągowa
sieć gazowa
sieć kanalizacyjna
sieć teletechniczna
sieć energetyczna
sieć ciepłownicza
sieć benzynowa
sieci zbiorcze
sieć niezidentyfikowana
sieci inne
słupy
ZUD
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg